Beranda / Tag Archives: Sahabat

Tag Archives: Sahabat

Zaid Bin Tsabit Al Anshary – Sirah Sahabat

Penterjemah Rasulullah “Siapa yang Lebih Menguasai Ilmu Qafiyah Daripada Hasan & Putranya… Siapa yang Lebih Tahu Tentang Ilmu Ma’ani Daripada Zaid Bin Tsabit” (Hassan Bin Tsabit) Kita kini sedang memasuki tahun kedua hijriyah…kota Madinah semakin sesak dipenuhi oleh manusia yang bersiap-siap untuk menyambut perang Badr. Nabi ﷺ melakukan cek akhir …

Read More »

Hudzaifah bin Al Yaman – Sirah Sahabat

Orang yang Mengetahui Rahasia Rasulullah ﷺ “Apa yang Diceritakan Hudzaifah kepada Kalian, Percayailah! Apa yang Dibacakan Abdullah bin Mas’ud kepada Kalian, Maka Bacalah!” (Hadits Rasulullah)   “Jika engkau menjadi seorang muhajirin atau mau menjadi salah seorang suku Anshar, maka pilihlah salah satunya untuk dirimu!” Begitulah kalimat yang diucapkan Rasulullah ﷺ …

Read More »

Abu Sufyan bin Al Harits – Sirah Sahabat

“Abu Sufyan bin Al Harits adalah Pemimpin Para Pemuda di Surga” (Rasulullah ﷺ) Jarang sekali 2 orang berhubungan dan berkomunikasi sebagaimana Muhammad bin Abdullah ﷺ dengan Abu Sufyan bin Al Harits… Abu Sufyan adalah orang yang sebaya dengan Rasul ﷺ. Ia lahir tidak jauh berselang dengan kelahiran Nabi ﷺ. Dan …

Read More »

An Nu’man bin Muqarrin Al Muzani – Sirah Sahabat

“Iman Memiliki Rumah, Kemunafikan juga Memiliki Rumah. Sedangkan Rumah Bani Muqarrin termasuk Salah Satu Rumah Iman” (Abdullah bin Mas’ud) Kabilah Muzainah membuat perumahan bagi penduduknya berdekatan dengan kota Yatsrib yang berada pada tepi jalan yang melintas antara Madinah dan Mekkah. Saat Rasul ﷺ berhijrah ke Madinah, kabar tentang Beliau sampai …

Read More »

Usaid bin Al Hudhair – Sirah Sahabat

“Malaikat-Malaikat Itu Semuanya Mendengarkanmu, Ya Usaid!” (Rasulullah ﷺ)   Seorang pemuda berasal dari Mekkah bernama Mus’ab bin Umair datang ke Yatsrib pada awal utusan pembawa kabar gembira yang dikenal oleh sejarah Islam. Ia lalu menginap di rumah As’ad bin Zurarah yang merupakan salah seorang pembesar suku Khajraj. Di rumah Zurarah, …

Read More »

Abdullah bin Ummi Maktum – Sirah Sahabat

“Manusia Buta yang Allah Turunkan 16 Ayat yang Berkenaan tentang Dirinya. Ayat-Ayat Tersebut Senantiasa Dibaca dan DiulangUlang Terus” (Para Ahli Tafsir) Siapakah orang yang telah membuat Nabi mendapatkan kecaman dari langit dan telah membuat Beliau gelisah?! Siapakah orang yang telah membuat Jibril al Amin turun dari langit untuk menyampaikan kepada …

Read More »

Zaid Al Khair – Sirah Sahabat

“Alangkah Banyaknya Kebaikanmu, Ya Zaid. Manusia Seperti Apa Engkau Ini?”  (Rasulullah ﷺ)   Manusia bagai barang tambang; Mereka yang terbaik pada masa jahiliah adalah mereka yang terbaik pada masa Islam. Inilah 2 kisah seorang sahabat Rasul yang terkenal. Kisah pertama adalah saat ia masih berada pada masa jahiliah, dan satunya …

Read More »

Ady Bin Hatim Ath Tha’i – Sirah Sahabat

“Engkau Akan Aman Bila Mereka Kafir. Engkau Akan Paham Jika Mereka Ingkar. Engkau Akan Memenuhi Janji Jika Mereka Berkhianat. Engkau Akan Datang Jika Mereka Lari.”  (Umar Bin Khattab) Pada tahun ke-9 H seorang raja dari bangsa Arab masuk Islam setelah menolaknya sekian lama. Setelah sekian lama berpaling dan menghalangi orang …

Read More »

Ikrimah Bin Abi Jahal – Sirah Sahabat

“Ikrimah Akan Datang kepada Kalian Sebagai Orang yang Beriman dan Berhijrah, Janganlah Kalian Mencerca Ayahnya! Sebab Mencerca Orang yang Sudah Mati Akan Menyakiti Orang yang Masih Hidup Padahal Cercaan Itu Tidak Sampai Kepada Si Mayit.”  (Rasulullah ﷺ) Selamat datang kepada Sang Penunggang yang Berhijrah! Saat usianya sudah memasuki kepala 3 …

Read More »

Salman Al Farisi – Sirah Sahabat

“Kalau Saja Iman Berada di Bintang, Pasti Akan Dicapai Oleh Orang Orang Ini” (Diucapkan Rasulullah ﷺ Sambil Meletakkan Tangannya pada Tubuh Salman) Kisah kita kali ini adalah kisah seseorang yang berusaha mencari hakikat, mencari Allah. Ini adalah kisah Salman Al Farisi radhiallahu ‘anhu. Kita akan membiarkan Salman Al Farisi bercerita …

Read More »
WhatsApp chat